Syrjäytymisen torjuntaa 1800-luvulla: osuustoiminta ja kansalaiseksi kasvattaminen

  • Risto Ikonen
Avainsanat: osuustoiminta, kansalaiskasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p11304], kasvatushistoria [http://www.yso.fi/onto/yso/p10258]

Abstrakti

Menkäämme toista sataa vuotta ajassa taakse päin: Vallankin kansallismielisissä piireissä eli käsitys, että köyhyys on merkki kansakunnan puutteellisesta yhteistyökyvystä. Siksi oli tarpeen kehittää ihmisten yhteistoiminnallisia taitoja. Osuuskuntaliikkeen nähtiin tarjoavan siihen oivalliset puitteet.
Viittaaminen
Ikonen, R. (2002). Syrjäytymisen torjuntaa 1800-luvulla: osuustoiminta ja kansalaiseksi kasvattaminen. Aikuiskasvatus, 22(2), 105–113. https://doi.org/10.33336/aik.93406