Toimijuus elämänkulussa – ohjaustyön perusta?

  • Marjatta Vanhalakka-Ruoho
Avainsanat: toimijuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p2335], elämänkaari [http://www.yso.fi/onto/yso/p3313], opinto-ohjaus [http://www.yso.fi/onto/yso/p14999], ohjaus (neuvonta ja opastus) [http://www.yso.fi/onto/yso/p178], elämänmuutokset [http://www.yso.fi/onto/yso/p4356], eksistentialismi [http://www.yso.fi/onto/yso/p9293], siirtymävaihe [http://www.yso.fi/onto/yso/p21130]

Abstrakti

Toimijuutta tarkastellaan useimmiten yksilön suunnitelmina ja valintoina. Silloin ei tavoiteta sitä, miten ihmiset toimivat ja voivat toimia suhteissa tilanteisiin, toimintaympäristöiin, rakenteisiin ja aikakauteen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 15, 2014
Viittaaminen
Vanhalakka-Ruoho, M. (2014). Toimijuus elämänkulussa – ohjaustyön perusta?. Aikuiskasvatus, 34(3), 192–201. https://doi.org/10.33336/aik.94099