Tiedostavan ajattelun seurauksena tapahtuva taloudellinen vapautuminen

Avainsanat: taloudellinen asema [http://www.yso.fi/onto/yso/p21597], sosiaalityö, kriittinen realismi [http://www.yso.fi/onto/yso/p5012], dialogi, dialogi [http://www.yso.fi/onto/yso/p14560], tiedostaminen, tiedostaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p7066], emansipaatio, emansipaatio [http://www.yso.fi/onto/yso/p6364]

Abstrakti

Moni taloudellisesti heikkoon asemaan joutunut ihminen tarvitsee tukea talousvaikeuksista selviytymiseen, velkaantuneisuudesta ja vähävaraisuudesta irti pääsemiseen ja saavuttaakseen taloudellisen itsenäisen elämän. Sosiaalipalveluissa on totuttu tukemaan avunhakijoita rahansiirtoina toteutettavan toimeentulotuen keinoin, mutta taloudellisen emansipaation näkökulma on uusi.

Tarkastelemme taloudellista voimaantumista talousvaikeuksiin joutuneiden sosiaalityön asiakkaiden kertomana. Tutkimus toteutuu kriittiseen realismiin pohjautuvassa teoreettisessa viitekehyksessä. Kysymme, kuinka taloudellisen tiedostamisen transformaatiomalli jäsentää asiakas- ja työntekijäsuhteen välisessä dialogissa tapahtuvaa muutosta.

Tutkimusaineisto koostuu sosiaalityön asiakkaiden (N = 12) haastatteluista, jotka analysoimme dialektiseen kriittiseen realismiin perustuvaa muutosvaihemallia hyödyntäen. Taloudellisen tiedostamisen herääminen on monitasoinen prosessi, joka rakentuu sekä asiakkaan sisäisessä muutosprosessissa että asiakkaan ja ammattilaisen välisessä dialogissa. Dialogissa on olennaista talousvaikeuksien tunnistaminen monin eri tavoin ilmenevinä hyvinvointirajoitteina, kuten puheena, stigmana tai terveydellisinä ongelmina. Vuorovaikutussuhteen tulee perustua luottamuksellisuuteen ja käytännön tukeen arkisten taloustaitojen harjoittelussa.

Sisäinen muutosprosessi perustuu tiedostavan ajattelun heräämiseen, jolloin ihminen kokee itsensä omaa taloudellista elämäänsä koskevien ratkaisujen subjektiksi. Oikea-aikainen tuki herättää tiedostavan ajattelun ja johtaa parhaimmillaan emansipaatioon ja taloudellisesti itsenäiseen elämään.

Kirjoittajien biografiat

Kirsi Niukko

FM, YTM, sosiaalityöntekijä; projektitutkija, Jyväskylän yliopisto (2022)

 

Katri Viitasalo, Helsingin yliopisto

YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, valtiotieteellinen tiedekunta

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 19, 2024
Viittaaminen
Niukko, K., & Viitasalo, K. (2024). Tiedostavan ajattelun seurauksena tapahtuva taloudellinen vapautuminen . Aikuiskasvatus, 44(2), 94–105. https://doi.org/10.33336/aik.131892