Maailman muuttamisen pedagogiikkaa

Elonheimo, Aino-Maija, Miettinen, Sari, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2022). Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino. 272 sivua.

Avainsanat: intersektionaalisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p29580], pedagogiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p1584], feministinen pedagogiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p14334], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537]

Abstrakti

Kirja havainnollistaa käytännön esimerkkien ja kokemusten avulla sitä, mitä intersektionaalinen feministinen pedagogiikka tarkoittaa. Kyse on opetustilanteiden valtasuhteiden tunnistamisesta, purkamisesta ja muuttamisesta. Vallan ja risteävien erojen lisäksi kirjan keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa turvallisempi tila, tuottava hämmennys, dialogi, utopiointi ja tulevaisuuskuvat sekä konfliktit. Antirasismia käsitellään useassa luvussa.

Kirjoittajan esittely

Riikka Suhonen, Helsingin yliopisto

FM, väitöskirjatutkija,  kasvatustieteellinen tiedekunta

 

 

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
loka 12, 2023
Viittaaminen
Suhonen, R. (2023). Maailman muuttamisen pedagogiikkaa: Elonheimo, Aino-Maija, Miettinen, Sari, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2022). Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino. 272 sivua. Aikuiskasvatus, 43(3), 208–210. https://doi.org/10.33336/aik.136886