Tarinoilla tasa-arvoon?

Narratiivisten menetelmien mahdollisuuksia kriittisessä toimintatutkimuksessa

  • Hanna Vilkka
  • Hanna Ylöstalo Nuorisotutkimusverkosto
Avainsanat: toimintatutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p182], tasa-arvo [http://www.yso.fi/onto/yso/p2399], narratiivinen tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p22220], tutkimusmenetelmät [http://www.yso.fi/onto/yso/p415], tarinat [http://www.yso.fi/onto/yso/p4990], sukupuoli [http://www.yso.fi/onto/yso/p5291], työpaikat [http://www.yso.fi/onto/yso/p13463], kehittäminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p4230], kriittinen teoria [http://www.yso.fi/onto/yso/p16750], eläytymismenetelmä [http://www.yso.fi/onto/yso/p6133]

Abstrakti

Artikkelimme on teoreettis-metodologinen puheenvuoro kriittisen toimintatutkimuksen menetelmällisestä kehittämisestä työpaikkojen tasa-arvotyössä sekä sukupuolen ja sukupuolten eriarvoisuuden nostamisesta tutkimusmenetelmiä koskevaan keskusteluun. Tuomme esiin kaksi narratiiviseen perinteeseen kuuluvaa menetelmää, joiden avulla voidaan vastata tasa- arvon kehittämistyössä ilmenneisiin haasteisiin, kuten tasa-arvon kehittämistyön vastustamiseen. Nämä menetelmät ovat eläytymismenetelmä sekä valmistava tarina pysäytettynä kertomuksena. Päätelmämme on, että molempien menetelmien avulla voidaan tukea työyhteisöjen tasa-arvotyölle tärkeitä kriittistä itsereflektiota ja emansipatorista tiedostusprosessia sekä vahvistaa vuorovaikutusta, tutkittavien ääntä ja muutoksen nousemista tutkittavista itsestään.

Kirjoittajien biografiat

Hanna Vilkka

VTT, sosiologi
vapaa tutkija

Hanna Ylöstalo, Nuorisotutkimusverkosto

YTT, vanhempi tutkija

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 15, 2016
Viittaaminen
Vilkka, H., & Ylöstalo, H. (2016). Tarinoilla tasa-arvoon? Narratiivisten menetelmien mahdollisuuksia kriittisessä toimintatutkimuksessa. Aikuiskasvatus, 36(2), 99–108. https://doi.org/10.33336/aik.88483