Toiminta opettaa, toimien oppii

Avainsanat: oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2945], pääkirjoitukset [http://www.yso.fi/onto/yso/p20005], henkinen pääoma [http://www.yso.fi/onto/yso/p9328], yhteisöllinen oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p18727]

Abstrakti

”Kilpailu työstä on myös yksilötasolla globaalia. Monilla aloilla työntekijät eivät voi osaamisen kehittämisellä vaikuttaa työnsä säilyttämiseen. Työhön sitoutuminen alkaa olla työntekijöille haitaksi.”

Viittaaminen
Silvennoinen, H. (2012). Toiminta opettaa, toimien oppii. Aikuiskasvatus, 32(1), 4–5. https://doi.org/10.33336/aik.93964