Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa

  • Lauri Rapeli
  • Mikko Leino
Avainsanat: polittiikkatietämys, kansalaiskompetenssi, poliittinen kasvatus, demokratia [http://www.yso.fi/onto/yso/p742], osallistuminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p10727], poliittinen osallistuminen, demokratiateoria

Abstrakti

Mitä parempi poliittinen tietämys, sitä aktiivisemmin suomalaiset osallistuvat politiikkaan. Tietämys ei kuitenkaan takaa oikeita valintoja, sillä politiikassa ei ole kyse vain vaihtoehtojen oikeellisuudesta vaan henkilökohtaisesta kokemuksesta.
Viittaaminen
Rapeli, L., & Leino, M. (2013). Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa. Aikuiskasvatus, 33(1), 4–15. https://doi.org/10.33336/aik.94014