Vol 20 Nro 1 (2018): Ajankohtaista ammattikasvatuksessa