Poikien puheita suurvaltakauden Suomessa

Kirjoittajat

  • Kaisa Häkkinen Turun yliopisto

Avainsanat:

suomen kieli, keskusteluopas, suomi-ruotsi-latina

Abstrakti

Vuonna 1644 painettiin Tukholmassa Ignatius Meurerin kirjapainossa koulupoikien oppikirjaksi tarkoitettu latinalais-ruotsalais-suomalainen keskusteluopas Formulae puerilium colloquiorvm. Teos ilmestyi latinalais-ruotsalais-suomalaisen sanakirjan liitteenä, ja se oli omistettu Turun hovioikeuden presidentille Jöns Kurckille (Kurjelle) ja hänen pojalleen Gabrielille. Teoksen runkona oli 27 latinankielistä dialogia, joiden alkuperäinen laatija oli 1500-luvun alkupuolella vaikuttanut saksalainen pedagogi Sebald Heyden. Heydenin teoksesta muokattiin useita monikielisiä versioita eri kielialueiden tarpeisiin.

Formulae puerilium colloquiorvm on ainutlaatuinen dokumentti oman aikansa suomalaisesta puhekielestä. Meurerin tuottaman kolmikielisen version suomalaisen osuuden laatijaa ei tiedetä, mutta teoksen kieleen sisältyy sekä sanaston että kieliopin osalta niin runsaasti idiomaattista ainesta, että kirjoittajan on täytynyt olla äidinkieleltään suomalainen. Murrepiirteistä päätellen hän ei todennäköisesti ole ollut varsinais­suomalainen. Sitovia päätelmiä on kuitenkin mahdotonta tehdä, koska murresanojen ja kieliopillisten piirteiden levikistä alkaa olla luotettavia vertailutietoja vasta 1800-luvun lopulta lähtien.
Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2009-11-06

Viittaaminen

Häkkinen, K. (2009). Poikien puheita suurvaltakauden Suomessa. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (2), 53–73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/2541