Big data ja Porthan

  • Hannu Salmi Turun yliopisto

Abstrakti

Essee pohjautuu vuonna 2016 käynnistyneeseen tutkimushankkeeseen Computational History and Transformation of Public Discourse in Finland, 1640‒1910 ja pohtii suomalaisen sanomalehtiaineiston mahdollisuuksia Henrik Gabriel Porthanin muiston ja vaikutushistorian tutkimuksessa. Hankkeessa on etsitty tekstien uudelleenkäyttöä kahden miljoonan sanomalehtisivun aineistosta, ja tästä materiaalista löytyy myös Porthaniin liittyviä klustereita, toistettujen tekstien ketjuja. Sanomalehdistön voima näkyy varsinaisesti 1800-luvun jälkipuolella, jolloin Porthanista rakennettiin fennomanian edelläkävijää.

Osasto
Varia
Julkaistu
joulu 28, 2016
Viittaaminen
Salmi, H. (2016). Big data ja Porthan. AURAICA. Scripta a Societate Porthan Edita, 2016(7), 91-95. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/60329