"Me itse synnytämme affektit". H. G. Porthanin tunneteoriasta

Kirjoittajat

  • Jukka Sarjala Turun yliopisto

Avainsanat:

H. G. Porthan, affektit, imitaatio, tunnteoria,

Abstrakti

Tunneteoreetikkona Porthan korostaa vanhaa imitaatioperiaatetta, joka oli 1700-luvulla varsin vaikutus­valtainen. Ihmiset jäljittelevät toistensa affekteja ja tunteita ja sillä tavoin luovat keskinäistä yhteen­kuuluvuutta. Moraali välittyy yhteisössä eteenpäin ensi sijassa aistimellis-ruumiillisena kokemisena eikä niinkään järjen tietä oppilauseiden varassa. Tätä ajatusta Porthan näyttää korostaneen opetuksessaan yleisemminkin, kuten puhuessaan kauno­kirjallisuuden tehtävästä kuvata havainnollisesti ja elävästi moraalisesti esikuvallisia tekoja ja tapoja. Imitaatioperiaatteesta johtuu, että Porthan on aika kaukana yksilökeskeisestä romantiikasta. Hän ei viehäty affektien ja tunteiden kumouksellisuudesta eli niiden kyvystä saattaa ihminen jonkin uuden luomisen tilaan.
Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2008-10-25

Viittaaminen

Sarjala, J. (2008). "Me itse synnytämme affektit". H. G. Porthanin tunneteoriasta. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (1), 67–70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/651