Kontakt

Åbo Akademi
Budkavlen
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-postadress: budkavlen@abo.fi (används för att skicka in abstrakt, kommentarer och frågor)

Primär kontakt

Lena Marander-Eklund
Åbo Akademi, professor i Nordisk folkloristik

Support

Niklas Huldén
Telefon 045-2154396