Redaktion

Ansvarig utgivare
Lena Marander-Eklund

Redaktionsråd 2021–2023
Sonja Hagelstam (FD, museiamanuens, Åbo museicentral)
Blanka Henriksson (Docent, Universitetslärare kulturanalys, Åbo Akademi)
Sonja Hukantaival (FD, Forskare arkeologi, Åbo universitet)
Niklas Huldén (FD, arkivarie Cultura, Åbo Akademi)
Lena Marander-Eklund (Prof. Nordisk folkloristik, Åbo Akademi)
Fredrik Nilsson (Prof. Nordisk etnologi, Åbo Akademi/Lunds universitet)
Ann-Helen Sund (FM, doktorand etnologi, Åbo Akademi)

Utländskt redaktionsråd/International Advisory Board
Professor Thomas A. DuBois, University of Wisconsin-Madison
Professor Tove Ingebjørg Fjell, Universitetet i Bergen
Professor Silke Göttsch-Elten, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Professor Lars-Eric Jönsson, Lunds universitet
Professor Kristin Kuutma, University of Tartu
Docent Kirsti Salmi-Niklander, Helsingfors universitet