Ansvarig utgivare
Lena Marander-Eklund

Redaktionsråd
Fredrik Nilsson
Lena Marander-Eklund
Blanka Henriksson
Niklas Huldén
Maria Holmberg
Sonja Hagelstam
Ann-Helen Sund (ansvarig för recensioner)
Lotta Wessberg (redaktionsassistent)