Meddelanden

Call for abstracts, Budkavlen 2022

"Äckel som kulturell kraft"

Det äckliga kan både avstöta och attrahera, väcka både nyfikenhet och avsmak. Äcklighet kan inspirera till humor, sinnlig livfullhet och lekfullhet, men också mobilisera kamp och motstånd som en moralisk och affektiv drivkraft. Det äckliga rör sig vid och över gränser som är kulturellt föränderliga, och äckel har förmåga att både luckra upp och befästa dessa.

Vi efterlyser för 2022 års volym av Budkavlen artiklar som undersöker äckel som kulturell kraft och fokuserar på vad äckel och äcklighet åstadkommer i olika sammanhang.

Hur framkallas och används äckel för att locka, avskräcka eller mobilisera, t. ex. gällande hälso-, livsstils-, miljö- och klimatfrågor eller inom turism, lek och underhållning? Genom vilka slags processer blir eller upphör något att upplevas som äckligt? Hur relaterar äckel till andra känslor? Till skapandet av sociala grupper, identiteter och hierarkier? Till kulturell förändring?

Deadline för färdiga artiklar är 31.3.2022.

Skicka in ditt abstrakt (300-400 ord) till adressen: budkavlen@abo.fi senast 30.5.2021.