Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part. För utförlig information om integritetspolicyn se: Privacy Policy (på finska och engelska).