Lyckans platser i gränsområdet mellan det imaginära och verkliga

Författare

  • Sven-Erik Klinkmann

Nyckelord:

lycka, myt, plats

Abstract

I denna undersökning tar jag fasta på hur lyckan och det lyckliga knyts till vissa platser i gränsområdet mellan det imaginära och verkliga. Min utgångspunkt är att man i detta konstruerande av lyckans platser speciellt tydligt kan iaktta hur mytiska element opererar inom områden som annars vanligtvis tenderar att betraktas som vardagliga, praktiskt orienterade och verklighetsbetonade. Framställningar av lyckans platser studerar jag genom att analysera några olika exempel med fokus på deras kulturella dynamik och resonans.

Sektion
Artiklar

Publicerad

2023-12-12

Referera så här

Klinkmann, S.-E. (2023). Lyckans platser i gränsområdet mellan det imaginära och verkliga. Budkavlen, 102, 63–89. https://doi.org/10.37447/bk.120553