Ernst Manker, Nordiska museet och konstruktionen av ett samiskt kulturarv

Författare

  • Malin Stengård Åbo Akademi

Abstract

Recension av Silvén, Eva 2021: Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet. Lund: Nordic Academic Press, 320.

Sektion
Recensioner

Publicerad

2023-12-12

Referera så här

Stengård, M. (2023). Ernst Manker, Nordiska museet och konstruktionen av ett samiskt kulturarv. Budkavlen, 102, 127–128. https://doi.org/10.37447/bk.131175