Professor Nils Eugen Storå 1933–2023

Författare

  • Fredrik Nilsson
  • Anna-Maria Åström

Nyckelord:

nekrolog

Abstract

Nekrolog över professor Nils Eugen Storå 1933–2023.

Sektion
Anmälningar

Publicerad

2023-12-12

Referera så här

Nilsson, F., & Åström, A.-M. (2023). Professor Nils Eugen Storå 1933–2023. Budkavlen, 102, 101–104. https://doi.org/10.37447/bk.136034