Nils-Arvid Bringéus 1926–2023 som etnolog

Författare

  • Anders Gustavsson

Nyckelord:

Nekrolog

Abstract

Nekrolog över Nils-Arvid Bringéus 1926–2023.

Sektion
Anmälningar

Publicerad

2023-12-12

Referera så här

Gustavsson, A. (2023). Nils-Arvid Bringéus 1926–2023 som etnolog. Budkavlen, 102, 107–114. https://doi.org/10.37447/bk.136044