(O)lyckans kulturella praktiker

Författare

  • Sofia Wanström Åbo Akademi
Sektion
Förord

Publicerad

2023-12-12

Referera så här

Wanström, S. (2023). (O)lyckans kulturella praktiker. Budkavlen, 102, 1–7. Hämtad från https://journal.fi/budkavlen/article/view/138120