När kalla nordiska gränser blir heta

En reflektion kring nationsgränsens återkomst och kulturella komplexitet

Författare

  • Fredrik Nilsson

Abstract

Texten är en bearbetad version av Fredrik Nilssons föredrag på professors-installationen vid Åbo Akademi den 3.11.2023.

Sektion
Installationsföreläsning

Publicerad

2023-12-12

Referera så här

Nilsson, F. (2023). När kalla nordiska gränser blir heta: En reflektion kring nationsgränsens återkomst och kulturella komplexitet. Budkavlen, 102, 90–100. https://doi.org/10.37447/bk.138382