Information för författare

Är du intresserad av att skriva i denna publikation? Vi rekommenderar att du bekantar dig med länken Om tidskriften och de instruktioner du där hittar samt instruktionerna på sidan Bidrag. Författarna bör registrera sig som användare innan de sänder in sitt bidrag eller om de är registrerade, bör de skriva in sig för att kunna inleda processen som består av fem steg.