Information för läsare

Vi uppmanar läsaren att registrera sig för att erhålla meddelanden då denna tidskrift utkommer med nya nummer. Använd länken som finns uppe på ingångssidan till denna publikation. Efter registreringen erhåller läsaren innehållsförteckningen till varje nytt nummer som e-post. Genom denna användarlista får publikationen även information om antalet läsare. Tidskriftens integritetspolicy garanterar att läsarnas namn och e-postadresser inte används för annat än vad ovan nämnts.