Helsingin moninaiset karjalaiset muistin paikat

Kirjoittajat

  • Anssi Neuvonen Itä-Suomen yliopisto
  • Maria Lähteenmäki
  • Oona Ilmolahti
  • Sinikka Selin

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.110830

Abstrakti

Artikkelin tapaustutkimuksena on kolme Helsingin kaupunkitilaan sijoittuvaa muistin paikkaa, jotka kytkeytyvät leimallisesti Karjalaan ja karjalaisuuteen. Kyseiset kohteet ovat Larin Parasken patsas, katu Meilahden kaupunginosassa ja Karjalatalo. Tutkimuskysymyksiä ovat, miten kyseiset paikat ovat kytkeytyneet Karjalaan ja rakentaneet karjalaisuutta Helsingin kaupunkitilassa sekä millaisia paikallistoimijoiden välisiä neuvotteluja kunkin muistin paikan taustalta on mahdollisesti löydettävissä. Helsingin kaupunkitilan ja kollektiivisen muistin tarkastelu kytkeytyvät tässä yhteydessä kysymykseen 2010-luvun karjalaisuuksista ja niiden suhteesta ylirajaista Karjalaa koskeviin historiallisiin mielikuviin.   Lähtökohtaisena menetelmänä tutkimuksessa on hyödynnetty kaupunkisuunnistusta, joka on toteutettu Helsingissä kesäkuussa 2021. Tutkimusaineistona on käytetty tutkimuskohteiden menneisyyteen liittyviä historiallisia lähteitä, kuten arkistoaineistoja, lehtikirjoituksia, muistitietoa ja valokuvia. Lähteiden analysointimenetelmänä on toiminut lähiluku.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-05

Viittaaminen

Neuvonen, A., Lähteenmäki, M., Ilmolahti, O., & Selin, S. (2022). Helsingin moninaiset karjalaiset muistin paikat. Elore, 28(2), 26–49. https://doi.org/10.30666/elore.110830

Numero

Osasto

Artikkelit