”Arvostan rehellistä ja molempia tyydyttävää kaupankäyntiä”

Etnografinen tutkimus verkkovertaiskaupan käytännöistä ja moraalista

Kirjoittajat

  • Sinikka Vakimo

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.79298

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan niitä muutoksia, joita kaupanteon kulttuurisissa käytännöissä ja sen keskeisissä toiminta- ja moraaliperiaatteissa on tapahtunut kaupanteon siirtyessä verkkopohjaiseksi.

Kaupankäyntiä lähestytään kirjoituksessa kaupan osapuolten välisenä sopimusluonteisena toimintana, jossa onnistuminen edellyttää aina jonkinasteista luottamusta sopijaosapuolten kesken sekä kaupankäyntiin liittyvien sosiaalisten pelisääntöjen ja moraaliperiaatteiden tuntemusta. Yksittäisen toimijan näkökulmasta kaupankäyntiin sisältyy aina jonkinasteinen riski.

Etnografisen tutkimukseni empiirisenä tutkimuskohteena on Suomen suosituin verkkovertaiskauppa Huuto.net ja sen alustalla rakentuva sosiaalinen vuorovaikutus. Vertaiskaupassa kaupan osapuolet toimivat ei-ammattimaisesti ja tavallisimmin käytettyjä tavaroita toisilleen myyden. Tutkimuksessa kysytään, miten huono kauppa ja kaupantekijä verkkovertaiskaupan puitteistamassa vuorovaikutuksessa määrittyvät sekä, millaisiksi oletetun ihannetoimijan piirteet sivustolla välitetyissä teksteissä hahmottuvat. Korostan lähestymistavassani verkkoalustan esityksellistä luonnetta ja tulkitsen sosiaalista vuorovaikutusta nojautuen Ervin Goffmanin hahmottamaan dramaturgiseen lähestymistapaan ja kasvotyön teoretisointiin. Tutkimusaineisto on koottu verkkoalustan vuorovaikutusta havainnoimalla ja sitä ylläpitäviä tekstejä tallentamalla. Tarkastelu perustuu kaupan toimijoiden laatimiin profiilisivuteksteihin sekä heidän saamaansa sanalliseen positiiviseen ja negatiiviseen palautteeseen. Luen näitä tekstejä lähinnä retorisesta suunnasta vakuuttamisen ja perustelemisen – kasvotyön – kielellisiä keinoja eritellen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-21

Viittaaminen

Vakimo, S. (2017). ”Arvostan rehellistä ja molempia tyydyttävää kaupankäyntiä” : Etnografinen tutkimus verkkovertaiskaupan käytännöistä ja moraalista . Elore, 24(2). https://doi.org/10.30666/elore.79298

Numero

Osasto

Teemanumeron artikkelit