Tietoa julkaisusta

Ennen ja nyt – historian tietosanomat on julkaisuluokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja näkökulmia sekä kirja-arvosteluja historian ja sen lähitieteiden aloilta. Artikkeleita julkaistaan suomen ja englannin kielellä sekä sopimuksen mukaan myös muilla kielillä.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ovat täysimittaisia, temaattisesti ja/tai metodologisesti tieteenalaa uudistavia tai kriittisesti tarkastelevia artikkeleita. Katsaukset ovat aineisto- tai kirjallisuuspohjainen näkökulma siihen, mitä tieteenalalla on tapahtumassa tai minkälaisia temaattisia tai metodologisia kokonaisuuksia sen menneisyydestä on hahmotettavissa. Katsaukset kattavat myös kongressi- ja seminaariraportit. Näkökulmatekstit painottavat kirjoittajan arviota valitsemansa teeman käsittelystä. Kirja-arvostelut ovat tieteellisesti kunnianhimoisia arvioita yhdestä tai useammasta samaan aihepiiriin liittyvästä uudesta julkaisusta. Näillä kolmella artikkelityypillä Ennen ja nyt vie historiatieteellistä tutkimusta eteenpäin keskittyen etenkin alalla tapahtuviin uusiin avauksiin ja kriittiseen näkökulmaan.    

Julkaisu on täysin avoin, eli sekä artikkelien julkaiseminen että niiden lukeminen on ilmaista. Artikkelien  jälleenjulkaiseminen esimerkiksi yliopiston julkaisuarkistossa on sallittua. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Ennen ja nyt -lehdellä. Artikkelia voi vapaasti käyttää siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin DOI-tunnus kokonaisuudessaan. Aikakauskirjan sisältö julkaistaan Creative Commons Attribution 4.0 -lisenssillä (CC BY 4.0). Aikakauskirja noudattaa vertaisarviointikäytännöissään Tieteellisten seurain valtuuskunnan määrittämiä käytäntöjä, ja aikakauskirjalla on käytössään TSV:n tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle. Ennen ja nyt on indeksoitu Directory of Open Access Journals’iin (DOAJ).