Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Hyväksyn kustannussopimuksen (Tietoa-Kustannussopimus) ehdot itseni ja mahdollisten muiden tekijöiden puolesta.
  • Käsikirjoitustiedosto on siirretty Ennen ja nyt -templaatille (Tietoa/Templaatti).
  • Lähteiden URL-osoitteet ja DOI-tunnisteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Koskien vertaisarvioituja artikkeleita: Olen listannut alla olevaan Kommentteja toimittajalle -kohtaan vähintään neljä mahdollista vertaisarvioijaa.

Kirjoittajan ohjeet

Ennen ja nyt julkaisee pääasiassa teemanumeroita ja niitä voi ehdottaa päätoimittajalle. Ehdotuksen tehdäksesi lähetä päätoimittajalle sähköpostitse teemanumeron lyhyt synopsis ja lista mahdollisista kirjoittajista. Lehden toimituskunta työskentelee teemanumeroiden osalta tiiviissä yhteistyössä numeron vierailevien toimittajien kanssa.

Open Journal Systems (OJS)

Ennen ja nyt vastaanottaa käsikirjoituksia ainoastaan OJS-järjestelmää käyttäen. Järjestelmä toimii parhaiten Mozilla Firefox ja Google Chrome -selaimilla. Internet Explorer -selaimella käytettäessä järjestelmä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Käsikirjoituksen valmistelu ja lähettäminen toimitukselle

Käsikirjoitukset tulee toimittaa doc-tiedostomuodossa käyttäen tätä templaattia! Alaotsikoissa käytetään enintään kahden tason otsikoita; ensimmäisen tason otsikko lihavoidaan, toisen tason kursivoidaan. Otsikoita ei numeroida, ja englanniksi kirjoitettaessa vain otsikon ensimmäinen merkki kirjoitetaan isolla. 

Kieli

Jos käsikirjoitus on muulla kielellä kuin kirjoittajan äidinkielellä, kirjoittajan on teetettävä käsikirjoitukselle kielentarkastustus. Lehti ei kata kielentarkastuksesta johtuvia kuluja

 

Vertaisarviointi

Ennen ja nyt noudattaa vertaisarvioinnissa TSV:n vaatimuksia. Vertaisarviointi on joko tuplasokko tai täysin avoin, ja päätös vertaisarvioinnin tavasta on oltava yksimielinen kirjoittajan ja arvioijien välillä. Vähimmäisvaatimukset vertaisarvioinnille ovat:

  • Tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä (poikkeuksena väitöskirjoihin pohjautuvat teokset*).
  • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.

Jätettäessä vertaisarviointiin menevää artikkelikäsikirjoitusta, kirjoittajan tulee listata käsikijoitukselleen kolme sopivaa vertaisarvioijaa. Nämä tulee ilmoittaa toimittajalle OJS-järjestelmässä. Toimituskunta hyödyntää listaa päättäessään vertaisarvioijista.

Kuvitus

Tekstin kirjoittajan tulee hankkia artikkeliinsa kuvamateriaalia (kaksi tai useampia kuvia). Kirjoittajan vastuulla on varmistaa, että kuvan omistaja tai tekijänoikeuslisenssi sallivat julkaisun. Kuvat ja erilaiset kaaviot lähetetään OJS-alustan kautta käsikirjoituksen lähettämisen yhteydessä. Kuvat voi toimittaa joko originaaleina tai skannattuina ja tallennettuina erillisiksi tiedostoiksi (jpg-, eps-, tif- tai pdf-muodossa). Tekstiin tulee merkitä kuvion tai kuvan sijoituspaikka. Samassa yhteydessä ilmoitetaan kuviin liittyvät kuvattekstit, kuvien lähde ja mahdollinen tekijänoikeuslisenssi.

Kuvien on oltava kooltaan vähintään 500 x 500 pikseliä.

Tutkimusartikkeli

Artikkeli on tieteellinen teksti, joka sisältää uutta ja perusteltua tutkimustietoa. Artikkelin tulee keskustella teoreettisesti, menetelmiltään ja/tai aiheiltaan historian tutkimuksen kanssa. 

Tekstin pituus: Artikkeliksi tarkoitetun tekstin maksimipituus on 55 000 merkkiä (välilyönteineen sisältäen viitteet). 

Abstraktit: Julkaistavasta artikkelista tulee laatia lyhyet (max. 200 sanaa) suomen- ja englanninkieliset abstraktit. 

Katsaus ja näkökulma  

Katsaus esittelee jotain historian tutkimuksen kannalta tärkeää teemaa tai teoreettista ja metodologista keskustelua aikaisemman tutkimuksen perusteella. Näkökulmatekstit painottavat kirjottajan arviota valitsemansa teeman käsittelystä.

Tekstin pituus: Katsauksen tai näkökulman maksimipituus on 20 000 merkkiä (välilyönteineen sisältäen viitteet).

Kirja-arvio

Ennen ja nyt julkaisee tutkimuksen kannalta merkittävien kirjojen perusteellisia arvioita. Kirja-arvioiden kohteeksi soveltuvat hyvin esimerkiksi kansainväliset ja kotimaiset teoria- ja metodikirjat, yksittäiset tutkimukset sekä uudet avaukset. 

Tekstin pituus: Kirja-arvion maksimipituus on 10 000 merkkiä (välilyönteineen).

Teostiedot: Kirja-arvion alkuun merkitään tiedot kirjasta (teoksen nimi, kirjoittajan/toimittajan nimi, kustantaja, julkaisupaikka ja -vuosi, sivumäärä).  Teostiedot kursivoidaan. Esim. Christine Hine (2015) Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. Bloomsbury Academic, 221 s.

Viitteet

Ennen ja nyt seuraa viittauskäytännössään Chicago Manual -tyyliä. Viitteet ilmoitetaan ainoastaan loppuviitteissä. Loppuviitteiden lisäksi ei käytetä erillistä lähdeluetteloa, vaan täydelliset lähdetiedot ilmoitetaan ensimmäisessä viitteessä, jossa kuhunkin lähteeseen viitataan.

 

 Alla on annettu esimerkkejä lehden viittaustyylistä. Chicago Manual -tyylistä voi lukea tarkemmin osoitteestahttps://www.citationmachine.net/chicago. Lehdessä käytettävään viitteiden ja lähteiden merkitsemistapaan voi tutustua myös viimeisimpien julkaistujen artikkelien avulla.

 

Loppuviite

Ensimmäistä kertaa teokseen viitatessa ilmoitetaan täydellinen viite. Toisesta viittauskerrasta eteenpäin hyödynnetään lyhyttä muotoa.

Sähköisissä lähteissä ilmoitetaan kokoelman tai tietokannan nimi ja mahdollinen suora verkko-osoite.

  1. viite yleisesti:

Etunimi Sukunimi, Nimeke Julkaisutiedot Sivu. (Kokoelma, Verkko-osoite)

  1. viite yleisesti:

Sukunimi, Lyhennetty nimeke Sivu.

 

Artikkelien kirjoittajien tulee ilmoittaa pitkässä viitemuodossa lähteen mahdollinen DOI-tunnus kokonaisessa muodossaan https://doi.org/tunnus/tunnus

Lähteiden DOI-tunnukset on helppo tarkistaa ja liittää luetteloon kootusti käyttäen Simple Text Query –palvelua. 

Sukunimi, Etunimi. Nimeke Julkaisutiedot (Sivu). (Kokoelma, Verkko-osoite) DOI.

 

Viittausesimerkkejä

1) Viittaukset tutkimusartikkeleihin

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi)

Tekijä(t), “Otsikko,” Lehden nimi Vuosikerta, Numero (Vuosi): Sivut.

Maxine Berg, ”The Genesis of ‘Useful Knowledge’,” History of Science 45, no. 2 (2007): 123–133. DOI

 

2) Viittaukset kirjoihin

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi):

Tekijä(t), Teoksen nimi (Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi), Sivu.

Petri Paju ja Katariina Mauranen, Tekniikkaa hyvässä Seurassa. Tampereen Teknillinen Seura 125 vuotta(Tampere: Tampereen Teknillinen Seura ry, 2018), 18–24.

-Toisesta viitteestä eteenpäin:

Tekijä(t), Teoksen nimi, Sivu.

Paju ja Mauranen, Tekniikkaa hyvässä Seurassa, 54.

 

 

3) Viittaukset lukuihin tai artikkeleihin kokoomateoksissa

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi):

Tekijä(t), ”Otsikko,” teoksessa Kokoomateoksen otsikko, toim. Toimittaja(t) (Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi), Sivu. (DOI)

Peter C. Perdue, "What Price Empire? The Industrial Revolution and the Case of China," teoksessa Reconceptualizing the Industrial Revolution, toim. by Jeff Horn, Leonard N. Rosenband, ja Merritt Roe Smith (Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press, 2010), 309–328.

 

4) Viittaukset sanomalehtiin tai muihin lehtiin

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi, tai ilman, jos kirjoittajaa ei ole mainittu):

Tekijä(t), ”Otsikko,” Lehden nimi, Päivämäärä, (Sivu), (Digitaalinen kokoelma, Verkko-osoite.)

”Patentlagen,” Hufvudstadsbladet, 25.7.1896, Kansalliskirjaston digitaalinen kokoelma, https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/748351?page=2.

 

5) Viittaukset arkistolähteisiin

-Viite loppuviitteessä:

Dokumentti, Päivämäärä, Sijainti, Arkisto.

Manufaktuurijohtokunnan pöytäkirja, 3.3.1842, Ca:1, Pöytäkirjat 1842-1846, Manufaktuurijohtokunnan arkisto, Kansallisarkisto (KA).

 

Tietosuojaseloste

Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.