Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Tekstin riviväli on kaksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Ennen ja nyt julkaisee vain teemanumeroita ja niitä voi ehdottaa päätoimittajalle. Ehdotuksen tehdäksesi lähetä päätoimittajalle sähköpostitse teemanumeron lyhyt synopsis ja lista mahdollisista kirjoittajista. Lehden toimituskunta työskentelee teemanumeroiden osalta tiiviissä yhteistyössä numeron vierailevien toimittajien kanssa.

Open Journal Systems (OJS)

Ennen ja nyt vastaanottaa käsikirjoituksia ainoastaan OJS-järjestelmää käyttäen. Järjestelmä toimii parhaiten Mozilla Firefox ja Google Chrome -selaimilla. Internet Explorer -selaimella käytettäessä järjestelmä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Käsikirjoituksen valmistelu

Käsikirjoitukset tulee toimittaa doc-tiedostomuodossa ilman tavutusta ja muotoilua, ainoastaan kursiivi on sallittu. Rivivälin tulee olla 2 ja fonttikoon 12. Alaotsikoissa käytetään enintään kahden tason otsikoita; ensimmäisen tason otsikko lihavoidaan, toisen tason kursivoidaan. Otsikoita ei numeroida, ja englanniksi kirjoitettaessa vain otsikon ensimmäinen merkki kirjoitetaan isolla. 

Vertaisarviointi

Jätettäessä vertaisarviointiin menevää artikkelikäsikirjoitusta, kirjoittajan tulee listata käsikijoitukselleen kolme sopivaa vertaisarvioijaa. Nämä tulee ilmoittaa toimittajalle OJS-järjestelmässä. Toimituskunta hyödyntää listaa päättäessään vertaisarvioijista.

Kuvitus

Tekstin kirjoittajan tulee hankkia artikkeliinsa kuvamateriaalia (kaksi tai useampia kuvia) ja selvittää kuvien julkaisuoikeudet. Kuvat ja erilaiset kaaviot lähetetään OJS-alustan kautta käsikirjoituksen lähettämisen yhteydessä. Kuvat voi toimittaa joko originaaleina tai skannattuina ja tallennettuina erillisiksi tiedostoiksi (jpg-, eps-, tif- tai pdf-muodossa). Tekstiin tulee merkitä kuvion tai kuvan sijoituspaikka. Samassa yhteydessä ilmoitetaan kuviin liittyvät kuvatekstit ja kuvan lähde.

Kuvien on oltava kooltaan vähintään 500 x 500 pikseliä.

Tutkimusartikkeli

Artikkeli on tieteellinen teksti, joka sisältää uutta ja perusteltua tutkimustietoa. Artikkelin tulee keskustella teoreettisesti, menetelmiltään ja/tai aiheiltaan historian tutkimuksen kanssa. 

Tekstin pituus: Artikkeliksi tarkoitetun tekstin maksimipituus on 55 000 merkkiä (välilyönteineen, sisältäen lähdeluettelon, ingressin ja viitteet). Teksti kirjoitetaan rivivälillä 2, 12 pisteen fontti. 

Ingressi: Artikkelin alkuun laaditaan lyhyt (n. 3—5 virkkeen mittainen) ingressi, josta ilmenee artikkelin keskeinen fokus. Ingressi merkitään tekstiin.

Abstraktit: Julkaistavasta artikkelista tulee laatia lyhyet (max. 200 sanaa) suomen- ja englanninkieliset abstraktit. Huom! Muista kääntää myös artikkelin otsikko englanniksi! Abstrakti tarvitaan englanninkielisenä ainoastaan vertaisarvioiduista artikkeleista.

Katsaus ja näkökulma  

Katsaus esittelee jotain historian tutkimuksen kannalta tärkeää teemaa tai teoreettista ja metodologista keskustelua aikaisemman tutkimuksen perusteella. Näkökulmatekstit painottavat kirjottajan arviota valitsemansa teeman käsittelystä.

Tekstin pituus: Katsauksen tai näkökulman maksimipituus on 20 000 merkkiä (välilyönteineen, sisältäen lähdeluettelon ja viitteet).

Kirja-arvio

Ennen ja nyt julkaisee tutkimuksen kannalta merkittävien kirjojen perusteellisia arvioita. Kirja-arvioiden kohteeksi soveltuvat hyvin esimerkiksi kansainväliset ja kotimaiset teoria- ja metodikirjat, yksittäiset tutkimukset sekä uudet avaukset. 

Tekstin pituus: Kirja-arvion maksimipituus on 10 000 merkkiä (välilyönteineen).

Teostiedot: Kirja-arvion alkuun merkitään tiedot kirjasta (teoksen nimi, kirjoittajan/toimittajan nimi, kustantaja, julkaisupaikka ja -vuosi, sivumäärä).  Teostiedot kursivoidaan. Esim. Christine Hine (2015) Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. Bloomsbury Academic, 221 s.

Viitteet ja lähdeluettelo

Ennen ja nyt seuraa viittauskäytännössään Chicago Manual -tyyliä. Viitteet  ilmoitetaan loppuviitteissä (”notes and bibliography”). Alla on annettu esimerkkejä lehden viittaustyylistä. Chicago Manual -tyylistä voi lukea tarkemmin osoitteesta https://www-chicagomanualofstyle-org.libproxy.helsinki.fi/tools_citationguide/citation-guide-1.html. Lehdessä käytettävään viitteiden ja lähteiden merkitsemistapaan voi tutustua myös viimeisimpien julkaistujen artikkelien avulla.

Loppuviite

Ensimmäistä kertaa teokseen viitatessa ilmoitetaan täydellinen viite. Toisesta viittauskerrasta eteenpäin hyödynnetään lyhyttä muotoa.

Sähköisissä lähteissä ilmoitetaan kokoelman tai tietokannan nimi ja mahdollinen suora verkko-osoite.

  1. viite yleisesti:

Etunimi Sukunimi, Nimeke Julkaisutiedot Sivu. (Kokoelma, Verkko-osoite)

       2. viite yleisesti:

Sukunimi, Lyhennetty nimeke Sivu.

 

Lähdeluettelo

Lähdeluettelossa tulee selkeästi erottaa toisistaan arkistolähteet, painamattomat lähteet, lehdet ja kirjallisuus omiksi kokonaisuuksiksi. Jokaisen kokonaisuuden alla olevat lähteet tulee asettaa aakkosjärjestykseen.

Sähköisissä lähteissä ilmoitetaan kokoelman tai tietokannan nimi ja verkko-osoite.

Artikkelien kirjoittajia pyydetään ilmoittamaan lähdeluettelossa lähteen mahdollinen DOI-tunnus kokonaisessa muodossaan https://doi.org/tunnus/tunnus.

Sukunimi, Etunimi. Nimeke Julkaisutiedot (Sivu). (Kokoelma, Verkko-osoite) DOI.

 

Viittausesimerkkejä

1) Viittaukset tutkimusartikkeleihin

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi)

Tekijä(t), “Otsikko,” Lehden nimi Vuosikerta, Numero (Vuosi): Sivut.

Maxine Berg, ”The Genesis of ‘Useful Knowledge’,” History of Science 45, no. 2 (2007): 123–133.

-Viitatut artikkelit lähdeluettelossa (Sukunimi, Etunimi:

Tekijä(t). ”Otsikko.” Lehden nimi Vuosikerta, Numero (Vuosi): Sivut. DOI

Berg, Maxine. ”The Genesis of ‘Useful Knowledge’.” History of Science 45, no. 2 (2007): 123–133. https://doi.org/10.1177/007327530704500201.

 

2) Viittaukset kirjoihin

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi):

Tekijä(t), Teoksen nimi (Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi), Sivu.

Petri Paju ja Katariina Mauranen, Tekniikkaa hyvässä Seurassa. Tampereen Teknillinen Seura 125 vuotta(Tampere: Tampereen Teknillinen Seura ry, 2018), 18–24.

-Toisesta viitteestä eteenpäin:

Tekijä(t), Teoksen nimi, Sivu.

Paju ja Mauranen, Tekniikkaa hyvässä Seurassa, 54.

-Viitatut teokset lähdeluettelossa (Sukunimi, Etunimi):

Tekijä(t). Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja, vuosi. (DOI)

Paju, Petri ja Katariina Mauranen. Tekniikkaa hyvässä Seurassa. Tampereen Teknillinen Seura 125 vuotta. Tampere: Tampereen Teknillinen Seura ry, 2018.

 

3) Viittaukset lukuihin tai artikkeleihin kokoomateoksissa

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi):

Tekijä(t), ”Otsikko,” teoksessa Kokoomateoksen otsikko, toim. Toimittaja(t) (Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi), Sivu. (DOI)

Peter C. Perdue, "What Price Empire? The Industrial Revolution and the Case of China," teoksessa Reconceptualizing the Industrial Revolution, toim. by Jeff Horn, Leonard N. Rosenband, ja Merritt Roe Smith (Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press, 2010), 309–328.

-Viitatut luvut tai artikkelit lähdeluettelossa (Sukunimi, Etunimi):

Tekijä(t). ”Otsikko.” Teoksessa Kokoomateoksen otsikko, toimittanut Toimittaja(t), Sivu. Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi.

Perdue, Peter C. "What Price Empire? The Industrial Revolution and the Case of China." Teoksessa Reconceptualizing the Industrial Revolution, toimittanut Jeff Horn, Leonard N. Rosenband, ja Merritt Roe Smith, 309–328. Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press, 2010.

 

4) Viittaukset sanomalehtiin tai muihin lehtiin

-Viite loppuviitteessä (Etunimi Sukunimi, tai ilman, jos kirjoittajaa ei ole mainittu):

Tekijä(t), ”Otsikko,” Lehden nimi, Päivämäärä, (Sivu), (Digitaalinen kokoelma, Verkko-osoite.)

”Patentlagen,” Hufvudstadsbladet, 25.7.1896, Kansalliskirjaston digitaalinen kokoelma, https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/748351?page=2.

-Viitatut sanomalehdet tai aikakauslehdet lähdeluettelossa (Sukunimi Etunimi, tai ilman, jos kirjoittajaa ei ole mainittu):

Tekijä(t). ”Otsikko.” Lehden nimi, Päivämäärä, (Sivu). (Digitaalinen kokoelma / tietokanta, Verkko-osoite.)

”Patentlagen.” Hufvudstadsbladet, 25.7.1896. Kansalliskirjaston digitaalinen kokoelma, https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/748351?page=2.

 

5) Viittaukset arkistolähteisiin

-Viite loppuviitteessä:

Dokumentti, Päivämäärä, Sijainti, Arkisto.

Manufaktuurijohtokunnan pöytäkirja, 3.3.1842, Ca:1, Pöytäkirjat 1842-1846, Manufaktuurijohtokunnan arkisto, Kansallisarkisto (KA).

-Viite lähdeluettelossa:

Manufaktuurijohtokunnan arkisto. Kansallisarkisto (KA)

Tietosuojaseloste

Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.