Ennen ja nyt: Historian tietosanomat on vuonna 2001 perustettu voittoa tavoittelematon historiatieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja näkökulmia sekä kirja-arvosteluja. Julkaisu tapahtuu suomen ja englannin kielellä sekä sopimuksen mukaan myös muilla kielillä. Julkaisu seuraa uusia, ajankohtaisia ja ajankohtaistuvia tutkimussuuntauksia historiassa ja sen lähitieteissä. 

Julkaisu on täysin avoin, eli sekä artikkelien julkaiseminen että niiden lukeminen on ilmaista. Artikkelien esi- ja jälleenjulkaiseminen on sallittua. Julkaisun Julkaisufoorumi-luokitus on 1 (ks. http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi).

Aikakauskirjan sisältö julkaistaan Creative Commons Attribution 4.0 -lisenssillä (CC BY 4.0). Aikakauskirja noudattaa vertaisarviointikäytännöissään Tieteellisten seurain valtuuskunnan määrittämiä käytäntöjä, ja aikakauskirjalla on käytössään TSV:n tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulleEnnen ja nyt on indeksoitu Directory of Open Access Journals’iin (DOAJ).

Aikakauskirjan taustalla vaikuttaa viisi julkaisijatahoa: Agricola -Suomen humanistiverkkoHistoriallinen Yhdistys rySuomen Historiallinen Seura ry, Turun Historiallinen Yhdistys ry ja Schuman-seura.

Uusin numero

Vol 21 Nro 5 (2021): Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa n. 1600 – 1900
					Näytä Vol 21 Nro 5 (2021): Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa n. 1600 – 1900

Korruption määrittely yleisellä tasolla on usein varsin vaivatonta. Tavallisimmin lähtökohtana on käsitys siitä, että kyseessä on julkisen vallan tai luottamuksen enemmän tai vähemmän vakava väärinkäyttäminen. Tämä määritelmä, julkisen vallan väärinkäyttö, on tämän teemanumeron lähtökohta. Historiantutkija kuitenkin törmää varsin nopeasti ajan ja menneisyyden kontekstien aiheuttamiin ongelmiin sekä niistä syntyviin ristiriitaisuuksiin. Millaista oli korruptio vaikkapa 1600–1800-luvun Ruotsissa ja Suomessa? Miten sinänsä tavallisimmin haitallisena pidetyn ilmiön voi määritellä ja – ennen kaikkea – tutkia? Miksi sitä esiintyi ja millaisia muotoja se sai? Tässä teemanumerossa varhaismodernia korruptiota ja huonoa hallintoa tutkitaan ennen muuta tapaustutkimusten avulla. 

 

Kuvateksti:

Valtaneuvos, lakikomission puheenjohtaja Gustaf Cronhielm luovuttaa vuoden 1734 yleisen lain kuningas Fredrik I:lle. Jo vuodesta 1686 valmisteltu laki perustui paljolti vanhoihin asetuksiin ja oli pitkään oikeudenmukaisen lainkäytön ja hyvän hallinnon kulmakivi niin Ruotsissa kuin Suomessa. Lähde: Decker, Paul, Martin Engelbrecht, ja Andreas Hoffer. Gustaf Cronhielm Luovuttaa Vuoden 1734 Lain Fredrik I: Lle 1734. Museovirasto.finna.fi [https://finna.fi/Record/musketti.M012:HK10001:225]

Julkaistu: 2021-10-29
Näytä kaikki numerot