Ajankohtaista

Historianopetus

Aikakauskirja Ennen ja nyt hakee artikkeleita, katsauksia, näkökulmia ja kirja-arvioita teemanumeroon, jonka aiheena on historianopetus. Teemanumero ilmestyy vuoden 2025 toisena numerona.

Ukrainan ja Gazan sodat lisäävät jälleen erilaisten historiantulkintojen näkyvyyttä ja ajankohtaisuutta sekä herättävät kysymyksiä nykypäivän konfliktien historiallisista taustoista. Myös esimerkiksi tietoisuuden lisääntyminen vähemmistöjen historioista lisää tarvetta historian ymmärrykselle ja erilaisten näkökulmien käsittelylle historianopetuksessa niin peruskoulussa, lukiossa kuin yliopistossakin. Samaan aikaan historia yhtenä humanistisista aineista joutuu usein perustelemaan merkitystään säästöpaineiden ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden keskellä. Arjessa historianopettajat etsivät keinoja historian taitojen ja tietojen monipuoliseen opettamiseen. Opetustuntien määrä suhteessa oppisisältöihin pakottaa usein opettajat tekemään valintoja siinä, mitä aiheita käsitellään ja miten syvällisesti.

Kevään 2025 teemanumeroon tarjottavien tekstien aiheet voivat käsitellä muun muassa historian haastavien aiheiden käsittelyä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa, historianopetuksen arvostusta ja asemaa Suomessa ja/tai ulkomailla, historian opetussuunnitelmaa, arviointia, opetusmateriaaleja, historianopettajien käytännön työssään tekemiä ratkaisuja, tai oppilaiden/opiskelijoiden näkökulmia historian opiskeluun. Kirjoitusten ei siis tarvitse liittyä vaikeiden aiheiden käsittelyyn, vaan ne voivat käsitellä historianopetusta muistakin näkökulmista.

Esimerkkejä teemanumeroon sopivista aiheista/kysymyksistä:

  • Miten Ukrainan tai Gazan sota näkyy historiantunneilla?
  • Millaisia konkreettisia keinoja historianopettajat käyttävät haastavien (tunteita herättävien, näkemyksiä jakavien, traumaattisten jne.) aiheiden käsittelyssä? Miten historianopettajat itse kokevat näiden aiheiden opettamisen?
  • Miten historianopetuksen asema ja arvo nähdään suomalaisissa ja/tai ulkomaisissa medioissa?
  • Mitä aiheita tai taitoja historianopettajat priorisoivat, kun aika ei riitä kaikkien oppisisältöjen syvälliseen käsittelyyn?
  • Millaisia keinoja historianopettajat käyttävät historian taitojen ja sisältöjen oppimisen arvioinnissa?
  • Mitä lapset ja nuoret ajattelevat historian opiskelusta? Mikä historiasta kiinnostuneita oppilaita/opiskelijoita motivoi?

 

Kirjoitukset voivat käsitellä myös laajemmin historianopetuksen merkitystä ja nykytilaa. Ennen ja nyt on historiatieteellinen aikakauskirja, mutta myös esim. yhteiskunta- ja viestintä- ja kasvatustieteet ovat mahdollisia tutkimusaloja teemanumeron taustalla.

Kirjoitukset valitaan artikkeliehdotusten ja lyhyiden abstraktien perusteella (maksimissaan 250 sanaa). Lähetä ehdotuksesi 30.8.2024 mennessä numeron vierailevalle päätoimittajalle Wiivi-Maria Jouttijärvelle (wiivi-maria.jouttijarvi [at] oulu.fi). Vieraileva päätoimittaja ilmoittaa artikkelien hyväksynnästä 16.9.2024 mennessä. Lopulliset käsikirjoitukset on lähetettävä päätoimittajan kommentoitaviksi viimeistään 9.12.2024. Lehden kirjoitusohjeista ja käytännöistä tarkemmin: https://journal.fi/ennenjanyt/about/submissions.

Ennen ja nyt: Historian tietosanomat on vuonna 2001 perustettu voittoa tavoittelematon historiatieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja näkökulmia sekä kirja-arvioita. Julkaisu tapahtuu suomen ja englannin kielellä sekä sopimuksen mukaan myös muilla kielillä. Lehdestä löytyy lisätietoja osoitteesta https://journal.fi/ennenjanyt. Lehteä päätoimittaa VTT, dosentti Olli Kleemola.

Ennen ja nyt -aikakauskirja on täysin avoin julkaisu, jonka sisältö julkaistaan Creative Commons Attribution 4.0 -lisenssillä (CC BY 4.0), ja sen Julkaisufoorumi-luokitus on 1 (ks. http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi). Aikakauskirjaa julkaisevat Agricola – Suomen humanistiverkko, Historiallinen Yhdistys ry, Suomen Historiallinen Seura ry ja Turun Historiallinen Yhdistys ry.