Darwinin keksinnöt uudessa asussa

Kirjoittajat

  • Jouni Huhtanen Oulun yliopisto

Abstrakti

Darwin, Charles: Lajien synty: Luonnollisen valinnan kautta eli luonnon suosimien rotujen säilyminen olemassaolon taistelussa. Suomentanut Pertti Ranta. Vastapaino: Tampere 2016. 421 sivua. ISBN 978-951-768-550-4
Osasto
Muut, teemaan liittymättömät artikkelit

Julkaistu

2017-01-01