Sota jäi elämään naisen roolissa ja mentaliteetissa

Kirjoittajat

  • Sini-Emilia Asikainen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

naisen rooli, mentaliteetti, ylisukupolvisuus, suuret ikäluokat, talvi- ja jatkosota

Abstrakti

Talvi- ja jatkosota aiheuttivat radikaalin muutoksen ihmisten arkeen, rikkoen naisten ja miesten välisen työnjaon. Sota ja sitä seurannut jälleenrakennuskausi lisäsivät naisten vastuuta niin perheestä, kodista ja elannosta huolehtimisesta, mikä näkyy yhä nykypäivänä. Naisten tuli uhrata omat tarpeensa muiden hyvinvoinnin puolesta. Sodan jälkeen työtä riitti, ja tuon ajan lapset saivat pärjätä monesti omillaan. Pienemmistä sisaruksista huolehtimista odotettiin lähinnä isosiskoilta ja tytöt auttoivat arjen askareissa.

Artikkelissa tarkastellaan talvi- ja jatkosodan ylisukupolvisia vaikutuksia naisen rooliin ja mentaliteettiin suurten ikäluokkien naisten muistitiedon kautta. Suurten ikäluokkien naisilla on nähtävissä huolehtijan ja vastuunkantajan rooleja sekä sinnikkyyden ja selviytymisen mentaliteettia. Hyvinvointivaltiokaudella Suomessa on ollut enemmän resursseja pohtia esimerkiksi lasten kasvatusta, ja millaisia ominaisuuksia omalla toiminnallaan voi ylisukupolvisesti siirtää. Kuitenkin vielä suurten ikäluokkien tyttäret ovat omaksuneet vastuuntunnon mentaliteetin, jota yhteiskunnalliset rakenteet pitävät yllä.

Osasto
Katsaus ja näkökulma

Julkaistu

2021-08-25