Kaupunkipienoismallien värillinen maisema

Kirjoittajat

  • Susanna Siro Tohtorikoulutettava

Avainsanat:

kaupunkipienoismalli, menneisyys, maisema, autenttisuus

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee kaupunkihistoriallisten pienoismallien värillisyyttä. Artikkelissa
tarkastelen neljää alueellisen vastuumuseon perusnäyttelyssä esillä olevaa
kaupunkipienoismallia. Porin, Rovaniemen, Viipurin ja Sortavalan pienoismallit esittävät
kaupunkimaisemaa, jota ei enää ole. Pienoismallit välittävät yleisölle kaupunkien historiaa.
Yleisö käyttää pienoismallia tietolähteenään rakentaessaan käsitystään kaupungin
menneisyydestä. Moni museovieras uskoo pienoismallin antavan esittämänsä kaupungin
menneisyydestä todenmukaisen kuvan, mutta millä tavoin pienoismalli oikeastaan edustaa
esittämäänsä kaupunkia? Aineistot, joiden pohjalta pienoismallit on rakennettu, ovat olleet
hyvin pitkälti mustavalkoisia, mutta mallit on rakennettu värillisiksi. Tässä artikkelissa
kysyn, millaisin keinoin mustavalkoinen maisema luodaan värilliseksi? Millaiset seikat
vaikuttavat lopputulokseen? Kaikkien käsiteltävien kaupunkipienoismallien
rakennusprojektit ajoittuvat 1970–1990-luvuille, Porin malli esittää aikaa ennen Porin
paloa 1852, loput kolme kuvaavat aikaa ennen toista maailmansotaa, lisäksi Rovaniemeltä
on toinen malli, joka kuvaa sodan aiheuttamaa tuhoa.

Osasto
Vertaisarvioitu artikkeli

Julkaistu

2022-06-01 — Päivitetty 2022-06-02

Versiot