Terveyspoliittinen käänne Suomen aids-linjan selittäjänä 1980-luvulla

Kirjoittajat

  • Jenni Karimäki Helsingin yliopisto

Avainsanat:

poliittinen historia, aids, hi-virus, tartuntatauti, terveyspolitiikka

Abstrakti

Teot tartuntatautien voittamiseksi heijastavat yhteiskunnan arvoja sekä kansalaisten ja päättäjien välisen luottamussuhteen tilaa. Reaktiot ja toimintatavat kumpuavat terveyspolitiikan traditioista, jotka kytkeytyvät kiinteästi ymmärrykseen siitä, kenen tai minkä syyksi sairastavuus tai kuolleisuus yhteiskunnassa tulkitaan. Yksilönvastuu ja yhteiskunnan yksilön toimintaan kohdistama kontrolli ovat epidemioiden ja pandemioiden taltuttamisen keskiössä. Terveyspolitiikan motiivien ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien näkökulmasta on tärkeää kysyä, kenen tehtäväksi kansan terveys on mielletty eli millainen rooli yksilölle ja yhteiskunnalle on historian eri vaiheissa annettu. Artikkeli osoittaa, että suomalainen aids-politiikka noudatti uutta 1980-luvulla vakiintunutta terveyspoliittista suuntausta, jossa pääpaino oli yksilön käyttäytymisen ja yksilönvastuun korostamisessa kollektiivisten, kontrollia ja rajoituksia painottaneiden toimien sijaan. Kovaääniset, moralistiset pelkoreaktiot tai lääkäriprofession ambitiot eivät muuttaneet terveyspolitiikan laajaan tulkintaan perustunutta viranomaislinjaa, jota poliittinen päätöksenteko tuki.

Osasto
Vertaisarvioitu artikkeli

Julkaistu

2022-09-12