"Paha tauti on yli koko Suomen maan levinnyt": Kuppa suomalaisissa lehtikirjoituksissa 1850–1940

Kirjoittajat

  • Maria Södö Oulun yliopisto

Avainsanat:

Kuppa, Kupan hoito, Kupan leviäminen, sanoma- ja aikakauslehti

Abstrakti

Tämä katsaus keskittyy sanoma- ja aikakauslehdissä käytyyn kuppakeskusteluun 1850–1940-lukujen Suomessa. Lehtien uutisoinnissa painottuivat tiedot kupan leviämisestä, kuppatarkastuksista sekä sukupuolitauteihin liittyvästä lainsäädännöstä. Lehdissä annettiin myös valistusta ja neuvoja sekä varoittavia esimerkkejä kupan leviämistavoista. Sukupuolitautina kuppa oli hyvin stigmatisoiva, sillä kuppaa pidettiin konkreettisena merkkinä sairastuneen moraalittomuudesta, välinpitämättömyydestä ja epäluotettavuudesta. Leimautumisen pelko ja sairastumisen häpeä saivat monet salaamaan sairautensa. Huhut ja juorut kuppaan sairastuneista kiersivät toisinaan myös sanomalehtien sivuilla. Synnynnäistä kuppatautia sairastavista lapsista tuli sairauden surullisimmat kasvot. Sanoma- ja aikakauslehdistö uutisoitiin tutkijoiden ponnisteluista löytää keino taudin parantamiseen. Tässä onnistuttiin 1940-luvulla, kun kupan parantava penisilliinihoito otettiin Suomessa laajamittaiseen käyttöön.  

       

Osasto
Katsaus ja näkökulma

Julkaistu

2023-06-01