”Totaalinen sota Venäjää vastaan”

Lännen esittäminen Venäjän sotahistoriallisen seuran ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon” liittyvissä teksteissä

Kirjoittajat

  • Kati Parppei Akatemiatutkija, dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Venäjä, Ukraina, Historiapolitiikka, Historian käyttö, Sotaretoriikka, Propaganda

Abstrakti

Kun Venäjän ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainassa osoittautui odotettua hankalammaksi, venäläisessä sotaretoriikassa alettiin rakentaa yhä selkeämmin viholliskuvaa kollektiivisesta, russofobisesta lännestä Ukrainan ”uusnatsismin” arkkitehtina. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten lännen rooli vuoden 2022 sotatapahtumissa on esitetty hallintoon kytköksissä olevan Venäjän sotahistoriallisen seuran verkkojulkaisuissa. Akateemista ja uskonnollis-dualistista retoriikkaa yhdistelevästä aineistosta esiin nousee muun muassa vahvistuva ajatus ”totaalisesta sodasta” sekä eksistentialistisesta vastakkainasettelusta Venäjän ja lännen ”sivilisaatioiden” välillä. Tähän liittyvät myös viittaukset eurasianismiin ja aiempaa selvemmän pesäeron tekeminen Eurooppaan.    

As the “special military operation” in Ukraine turned out to be less straightforward than the administration of Russia had expected, Russian propagandists began to emphasize the image of collective, Russophobic “West” as the main architect of Ukraine’s “neo-Nazism”. This article examines how the role of the West in the conflict is represented in the texts published on Russian Military Historical Society’s web portal. In the articles and blogs academic and religious rhetoric are used and sometimes combined to consolidate ideas of “total war” and existential contradiction between Russia and West. References to Eurasianistic ideas add to the image of deep value-based shaft between these two “civilizations”.

Osasto
Vertaisarvioitu artikkeli

Julkaistu

2023-09-19