Yhteiskunnallisen kehityksen johtavat voimat

Kirjoittajat

  • Maiju Wuokko FT, poliittisen historian yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Avainsanat:

Eino Jutikkala, yrityshistoria, liike-elämä, työmarkkinahistoria, työnantajat, kapitalismi

Abstrakti

Helsingin yliopiston historian oppiaineessa alkoi syksyllä 2019 uusi perinne, vuosittainen Eino Jutikkala -luento. Ensimmäinen luento järjestettiin tiistaina 12.11.2019 ja puhujana oli FT Maiju Wuokko, joka on tutkinut erityisesti talouden politiikan välisiä kytköksiä 1900-luvun Suomessa. Ennen ja nyt julkaisee Wuokon luentotekstin ”Yhteiskunnallisen kehityksen johtavat voimat”.

Syksyisin järjestettävän luennon tarkoituksena on muistuttaa Akateemikko Eino Jutikkalan (1907–2006) ja yleisemminkin aiempien historioitsijasukupolvien laajasta elämäntyöstä ja tuoda esiin nykyisten, eri uravaiheissa olevien tutkijoiden työtä historian parissa. Puhujaksi pyydetään vuoroin nuori väitellyt tutkija, vanhempi tutkija ja kansainvälinen tutkija. Syksyllä 2020 luennon pitää Oklahoman valtionyliopiston professori, historioitsija Jason Lavery.