Jens Grandell: "Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865". Lectio praecursoria 9.10.2020.

Kirjoittajat

  • Jens Grandell

Avainsanat:

liberalism, republikanism, 1800-tal, finland, presshistoria, offentlighet, plats
Osasto
Lektio
Julkaistu
touko 17, 2021