Tämä on vanha versio, joka on julkaistu 2022-08-17. Katso uusin versio.
Tulossa

Ystävyyssuhteisiin pohjautuva vertaisauttaminen

Kirjoittajat

  • Heleena Laitinen

Avainsanat:

ystävä, ystävyyssuhde, vertaistuki, vertaisauttaminen, aikuinen, iäkäs ihminen

Abstrakti

Vertaisauttaminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sen avulla edistetään elämän sujuvuutta ja hyvinvointia. Tässä tutkimuksessa kuvattiin aikuisten ystävyyssuhteisiin pohjautuvaa epävirallista vertaisauttamista. Tutkimukseen osallistui seitsemän ystäviensä vertaisauttajina toimivaa naista, jotka eivät kuuluneet mihinkään viralliseen vapaaehtoisjärjestöön. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina vuosina 2018‒2020 käyttämällä avoimen haastattelun menetelmää. Tutkimuskysymys oli: Minkälainen merkitys on ystävyyssuhteeseen pohjautuvalla vertaisauttamisella autettavien ja auttajien elämässä? Aineisto analysoitiin käyttäen induktiivista sisällönanalyysia. Tutkimustulokset avasivat ystävyyssuhteisiin pohjautuvaa vertaisauttamista. Yhteiset elämänkokemukset loivat ystävien välille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vastavuoroista toisesta välittämistä. Ystävyyssuhteisiin tuli mukaan vertaisauttamista, kun ystävistä toisen voimavarat heikkenivät. Vertaisauttaminen oli pyyteetöntä ystävän auttamista ilman virallisten järjestöjen muodollisuuksia. Se tapahtui yhteistyössä autettavien, auttajien, sukulaisten ja virallisten tahojen kanssa. Eri osapuolten väliset sopimukset selkiyttivät yhteistyötä. Vertaisauttajat huolehtivat monipuolisesti autettaviensa arjen hyvinvoinnista ja tukivat heitä vaikeissa elämäntilanteissa. Ystävien toteuttama vertaisauttaminen osoittautui voimavaraksi, jolla oli merkitystä virallisten järjestelmien rinnalla.

Peer support based on friendship

Peer support is one way to improve the health and well-being of the community. The purpose of this study was to describe informal peer support based on adult friendships. Seven women who acted as peer supporters for friends, and who did not partake in volunteer work in any official organisation, were interviewed. Individual interviews were conducted in 2018–2020, using the open interview method. The research question was: What is the significance of friendship-based peer support in the lives of those who participate? The data were analysed using inductive content analysis. The friendships had developed over years or decades, bringing reciprocal caring and mutual trust between the friends. The friendship deepened into peer support when the health of one of the friends weakened. The peer supporters altruistically cared for the other in collaboration with relatives or official parties. Informal agreements among the parties clarified the cooperation. The peer supporters facilitated the everyday well-being of their friends by supporting them in difficult life situations. The results raise awareness of informal peer support alongside formal systems.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-08-17

Versiot

Viittaaminen

Laitinen, H. (2022). Ystävyyssuhteisiin pohjautuva vertaisauttaminen . Gerontologia. https://doi.org/10.23989/gerontologia.109077