Päätoimittaja
Outi Jolanki
Jyväskylän yliopisto
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opinkivi, Keskussairaalankatu 2
PL 35
FI 40014 Jyväskylän yliopisto
puh. 040 190 1660
Sähköposti: outi.jolanki [at] jyu.fi

Toimitussihteeri
Paula Vasara
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sähköposti: toimitus [at] gerontologia.fi

Toimituskunta
Hannu J. Koponen
HYKS, Psykiatriakeskus

Kirsi Lumme-Sandt
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)

Merja Rantakokko
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Erja Rappe
Ikäinstituutti, Helsinki

Marjaana Seppänen
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos

Timo Strandberg
Helsingin yliopisto ja HUS; Oulun yliopisto

Riitta Suhonen
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Sinikka Vakimo
Itä-Suomen yliopisto, humanistinen osasto

Minna Zechner
Lapin yliopisto, sosiaalityö (sosiaalipalvelut ja -politiikka)