Tietoa julkaisusta

Gerontologia-lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 2011 alusta lähtien lehti on ollut myös Societas Gerontologica Fennica ry:n ja Suomen Geriatrit ry:n jäsenlehti.

Lehden tavoitteena on esitellä alan uutta tutkimustietoa, kehitystyötä ja kirjallisuutta sekä tarjota tilaa keskustelulle ja kritiikille. Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta. Ihmisen elämänkulkua, vanhenemista ja vanhuutta tarkastellaan eri tieteiden näkökulmista. Kirjoittajina on mm. terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, lääketieteen ja liikuntatieteiden edustajia. 

Gerontologia-lehti on 21.12.2016 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin, jotka ovat vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa painettuna ja postitse toimitettuna yhdistysten jäsenille ja lehden tilaajille. Vuodesta 2017 lehti on ollut pian ilmestyttyään avoimesti saatavilla journal.fi-palvelussa. Vuoden 2021 numerosta 3 lähtien lehti on julkaistu näillä sivuilla heti ilmestyttyään. Ennen vuotta 2017 julkaistuja lehtiä ei ole saatavilla sähköisesti. Niitä tai niissä julkaistuja artikkeleita voi tiedustella lähimmästä yleisestä tai tieteellisestä kirjastosta, joka voi hankkia tarvittavan aineiston kaukolainaksi, ellei lehteä ole sen omissa kokoelmissa.

Julkaisufoorumissa (JUFO) lehti on tasolla 1. Lehti on mukana myös avointen lehtien kansain­välisessä DOAJ­-rekisterissä.

Gerontologia on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.