Gerontologia-lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 2011 alusta lähtien lehti on ollut myös Societas Gerontologica Fennica ry:n ja Suomen Geriatrit ry:n jäsenlehti.

Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta. Ihmisen elämänkulkua, vanhenemista ja vanhuutta tarkastellaan eri tieteiden näkökulmista. Kirjoittajina on mm. terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, lääketieteen ja liikuntatieteiden edustajia. Uuden tutkimustiedon lisäksi lehti esittelee kehitystyötä ja alan uutta kirjallisuutta sekä tarjoaa tilaa keskustelulle ja kritiikille.

Gerontologia-lehti on 21.12.2016 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin, jotka ovat vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa painettuna ja postitse toimitettuna yhdistysten jäsenille ja lehden tilaajille. Vuodesta 2016 lähtien Gerontologia-lehti on ollut mukana Kotilava - kotimaiset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan -hankkeessa. Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston yhteishanke etsii ratkaisuja avoimen tieteellisen julkaisemisen rahoitukseen ja tekniikkaan. Osana hankkeeseen liittyvää pilottia Gerontologia-lehti on sitoutunut kokeilemaan avointa julkaisemista. Vuonna 2017 kaikki lehden numerot ovat pian ilmestyttyään avoimesti saatavilla näiltä sivuilta.

Ennen vuotta 2017 ilmestyneet Gerontologia-lehdet löytyvät Elektrasta vuosikerrasta 1996 alkaen. Vuoden 2016 lehden ilmestyvät sinne vuoden kuluttua kunkin numeron julkaisemisesta.

Gerontologia on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.