Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä

Kirjoittajat

  • Jari Pirhonen Tampereen yliopisto
  • Katariina Tuominen Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus
  • Outi Jolanki Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus
  • Marja Jylhä Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus

Avainsanat:

vanhuus, vanheneminen, hyvinvointi, ryhmäkeskustelu

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkoituksemme oli kartoittaa, miten eläkeikäiset ihmiset kuvaavat vanhenemista ja miten he tuovat puheessaan esille vanhenemisen erilaisia vaiheita ja siirtymiä. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää miten vanhat ihmiset itse näkevät vanhenemisen ja hyvinvoinnin suhteen. Tutkimusmenetelmänä olivat ryhmäkeskustelut ja aineistona keskustelunauhoituksista tehdyt litteraatit. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Osallistujat toivat esille erilaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia sekä keinoja, joilla hyvinvointia pidettiin yllä silloinkin, kun toimintakyky oli heikentynyt iän karttuessa. Nimesimme nämä keinot: varsinaiseen vanhuuteen valmistautuminen, ikääntymismuutoksiin sopeutuminen, totutuista tekemisistä luopuminen ja luopumisen hyväksyminen. Tärkeä havainto on se, että luopumisen hyväksyminen toi tilaa uusille asioille ja mielenkiinnon kohteille. Luopumisen hyväksyminen myös mahdollisti hyvinvoinnin ylläpitämistä muistojen kautta. Tutkimuksen tulokset vahvistavat näkemystä hyvinvoinnin moniulotteisuudesta ja vanhoista ihmisistä heterogeenisena joukkona. Näitä tutkimustuloksia voidaan käyttää esimerkiksi ikääntyneiden palveluja kehitettäessä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-09-26

Viittaaminen

Pirhonen, J., Tuominen, K., Jolanki, O., & Jylhä, M. (2019). Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. Gerontologia, 33(3), 105–120. https://doi.org/10.23989/gerontologia.79424