Vanhuksen oikeus hoivaan ja omaisolettama

Kirjoittajat

  • Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopisto

Avainsanat:

oikeus hoivaan, sosiaaliset oikeudet, vanhuusoikeus

Abstrakti

Jokaisella vanhuksella on Suomessa yksilöllinen, viime kädessä perustuslaissa taattu, oikeus riittävään hoivaan ja huolenpitoon. Silti tämä oikeus on usein käytännössä riippuvainen siitä, onko vanhalla ihmisellä omaisia tukenaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten oikeus hoivaan ja hoitoon taataan lainsäädännössä. Omaisilla ei lain mukaan ole vastuuta hoivan järjestämisestä, mutta silti lainsäädäntö monessa kohdin ikään kuin olettaa omaisten olevan vanhuksen tukena. Vaikka omaiset usein ovatkin tukena, miten perusoikeus hoivaan ja huolenpitoon toteutuu niillä vanhuksilla, joilla ei ole omaisia? Artikkeli nostaa vakavimpana omaisolettaman riskinä esiin ne vanhukset, joilla on omaisia, mutta joiden omaiset eivät osaa tai halua auttaa.

Right to care and presumption of family and friends in the Finnish legislation

According to Finnish legislation the public authorities must guarantee adequate social, health and medical services for those old persons who cannot obtain means necessary for a life of dignity. Yet in practice this right to receive indispensable subsistence and care often depends on the fact whether the old person happens to have family or friends to help her or him. As if the legislation supposes there are friends and family to help, even though, according to Finnish law, family members do not have legal responsibility to take care of an elderly person. This article elaborates how the right to care is guaranteed in Finnish legislation and what the law says about the responsibilities of the family. Even though most of the relatives do help their elderlies, how is the right to care fulfilled for those old persons who do not have family? Perhaps the elderlies who have family and friends, which do not help or do not know how to, are in the most vulnerable situation.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-10-11

Viittaaminen

Kalliomaa-Puha, L. (2017). Vanhuksen oikeus hoivaan ja omaisolettama. Gerontologia, 31(3), 227–242. https://doi.org/10.23989/gerontologia.63421