Hyvä asuminen muistisairaana

Kirjoittajat

  • Erja Rappe Ikäinstituutti
  • Jere Rajaniemi Ikäinstituutti
  • Päivi Topo Ikäinstituutti

Avainsanat:

asuminen, muistisairaus, toimijaverkko, tarjouma, asuinympäristö, vuorovaikutus

Abstrakti

Muistisairaudet muuttavat suhdetta asuinympäristöön ja lisäävät asumiseen liittyvien palveluiden tarvetta. Tarkastelemme esimerkkikohteiden ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta muistisairaiden ikäihmisten asumiseen liittyviä tekijöitä ja niiden yhteyttä toisiinsa sekä asukkaiden toimintamahdollisuuksiin. Muistiongelmien koetun vakavuuden yhteyttä toimintamahdollisuuksiin ja tyytyväisyyteen asuinympäristön laatutekijöihin selvitimme Sipoon kunnan asumispalveluiden asiakkaille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella. Pääosin laadullisen aineiston jäsennyksen teoreettisena viitekehyksenä käytimme toimijaverkkoteoriaa ja tarjoumateoriaa. Keskeisiksi nousivat tekijät, jotka olivat yhteydessä asukkaiden mahdollisuuksiin vuorovaikutukseen, mielekkääseen tekemiseen ja liikkumiseen sekä omannäköiseen elämään. Siihen, miten asukkaat pystyivät näitä mahdollisuuksia käyttämään, vaikutti asumiseen liittyvien toimijoiden osittain ristiriitaisetkin pyrkimykset. Tuloksia voidaan hyödyntää asumisen kehittämisessä vastaamaan paremmin ikääntyvän väestön tarpeita.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-05-25

Viittaaminen

Rappe, E., Rajaniemi, J., & Topo, P. (2020). Hyvä asuminen muistisairaana. Gerontologia, 34(2), 135–154. https://doi.org/10.23989/gerontologia.84947