Sodan teoria ja Venäjän sota Ukrainassa 2013–2022

Kirjoittajat

  • Ilmari Käihkö Aleksanteri-instituutti

Avainsanat:

Ukraina, Venäjä, Carl von Clausewitz, sota, strategia

Abstrakti

Miksi Venäjän helmikuussa 2022 aloittama laajamittainen hyökkäys Ukrainassa on helpompi tunnistaa sodaksi, kuin esimerkiksi vuoden 2014 keväällä alkaneet taistelut Donbasissa? Yksinkertaisin vastaus kysymykseen löytyy tavastamme
ymmärtää nuoremman Carl von Clausewitzin teorian mukaisesti sota valtioidenvälisenä laajamittaisena väkivaltana vihollisen riisumiseksi aseista. Ennen Venäjän helmikuista laajamittaista hyökkäystä Ukrainassa käytyä sotaa
pidettiin liian rajattuna, ja sen poliittisuuden tähden epämääräisenä. Tämä ilmeni konkreettisesti länsimaiden passiivisuutena. Teoreettisesti sodalle yritettiin myös keksiä etuliitteitä, jotka erottivat sen ylläkuvatusta ”perinteisestä” sodasta. Clausewitzin viimeistelemätön teoria on kuitenkin ristiriitainen: sen kautta sotaa voidaan pitää sekä väkivaltana että politiikkana. Clausewitzin myöhempi teoria mahdollistaakin sodan ymmärtämisen laajempana ja poliittisempana ilmiönä. Yhtä lailla Clausewitzilta juontuu nykyaikainen strategian käsite, joka keskittyy päämäärien, keinojen ja niiden käyttötapojen suhteeseen. Clausewitzin sotaa politiikan instrumenttina painottava ja sodan käsitteistä ja seuraussuhteista
koostuva teoria tarjoaakin analyyttisen rakennelman, jonka kautta sotia voidaan ymmärtää, ja viime kädessä menestyksekkäästi käydä. Tässä artikkelissa käytetään näitä eri käsitteitä kronologisessa Ukrainan tilanteen analyysissä, joka alkaa loppuvuodesta 2013 ja päättyy alkuvuoteen 2023.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-04-19

Viittaaminen

Käihkö, Ilmari. 2023. ”Sodan teoria ja Venäjän sota Ukrainassa 2013–2022”. Idäntutkimus 30 (1):4-23. https://doi.org/10.33345/idantutkimus.122978.