Venäjä-osaamisen monet merkitykset

  • Kari Bogdanoff Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Venäjä-osaamisen käsite on ollut käytössä Suomessa jo reilut kaksi vuosikymmentä. Varsinkin viimeisten kymmenen vuoden aikana käsite on ollut ahkerassa käytössä, ja käsitteen sisältöä on myös yritetty ymmärtää ja selkeyttää. Yhtäältä Venäjä-osaamisen käsitteen abstraktisuus, epämääräisyys, levinneisyys sekä toisaalta Venäjä-osaamisen merkityksellisyys Suomelle käytännön toimien tasolla ovat osaltaan johtaneet siihen, että Venäjä-osaamisen käsitettä käytetään eri konteksteissa huolimatta siitä, onko kyse todellisuudessa Venäjään liittyvästä osaamisesta vai (asian)tuntemuksesta. Tässä artikkelissa tarkastellaan Venäjä-osaamisen käsitteen merkityksiä lingvistisen analyysin keinoin.

Avainsanat: Venäjä-osaaminen, lingvistinen analyysi, Venäjä-osaamisen käsite
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 22, 2018