Sotatulkit Venäjän ja Suomen välillä

Kirjoittajat

  • Svetlana Probirskaja

Avainsanat:

sotatulkit

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan henkilöitä, jotka toimivat sodan aikana viestinvälittäjinä eli kääntäjinä ja tulkkeina. Hyvin usein tällaisilla toimijoilla on siteitä sodan molempiin osapuoliin, mikä asettaa heidän lojaalisuutensa epäilyksenalaiseksi ja herättää heissä itsessään ristiriitaisia tunteita oman etnisen taustan
ja sotilaallisen sitoumuksen välillä. Seuraan artikkelissa sitä, miten suomalaiset ja venäläiset vaelsivat autonomian ajoista lähtien armeijasta ja maasta toiseen päätyen lopulta toisen maailmansodan kynnyksellä asetelmaan, jossa suomenkielisiä soti Neuvostoliiton puolella ja venäjänkielisiä Suomen puolella. Artikkelissa pohditaan sitä, miten kyseisten henkilöiden lojaliteetti rakentui, kun vastapuolella soti etnisesti omia mutta ideologisesti vieraita ihmisiä. Analyysini perustuu entisten sotavankien muistelmiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-09-01

Viittaaminen

Probirskaja, Svetlana. 2017. ”Sotatulkit Venäjän ja Suomen välillä”. Idäntutkimus 24 (3):36-49. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77738.