Vertailussa suomalainen ja venäläinen työelämä

Kirjoittajat

  • Tiina Saari
  • Markku Sippola
  • Harri Melin
  • Evgeniya Balabanova
  • Azer Efendiev

Avainsanat:

työelämä, palkka, palkan merkitys, ansiotyö, esimiestyö, suosikkijärjestelmät

Abstrakti

Artikkeli käsittelee Venäjän ja Suomen työelämää. Analyysin kohteina ovat erityisesti ansiotyön ja palkan merkitys työntekijälle, suosikkijärjestelmien esiintyminen sekä tyytyväisyys esimiestyöhön. Vertailuasetelman tekee kiinnostavaksi maiden erilaisuus työelämän suhteen: Suomi edustaa
eurooppalaista huippua työelämän laadussa, kun taas venäläinen työelämä nojautuu edelleen osittain neuvostoaikaisiin käytäntöihin. Tutkimusaineistona on käytetty suomalaista ja venäläistä työoloaineistoa. Analyysimme perusteella oletusten mukaisesti Venäjällä palkka on paljon työn sisältöä tärkeämpi asia
toisin kuin Suomessa. Myös työn arvostus on Venäjällä korkeampaa, joskin se on Suomessakin korkealla. Vaikka johtamistapojen sanotaan olevan Venäjällä vielä hyvin kehittymättömiä, venäläiset työntekijät ovat joihinkin johtamisen osaalueisiin tyytyväisempiä kuin suomalaiset työntekijät.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-01-01

Viittaaminen

Saari, Tiina, Markku Sippola, Harri Melin, Evgeniya Balabanova, ja Azer Efendiev. 2017. ”Vertailussa Suomalainen Ja venäläinen työelämä”. Idäntutkimus 24 (1):20-33. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77788.