Länsivoimaa itänaapurista

Kirjoittajat

  • Pertti Vehkalahti

Avainsanat:

Fennovoiman ydinvoimalahanke, diskurssianalyysi, ydinvoimalat, ydinvoima

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen yhteydessä esitettyä puhetta Venäjästä ja venäläisyydestä. Aineisto koostuu Helsingin Sanomien, Kalevan ja Raahen Seudun journalistisista
jutuista ja mielipidekirjoituksista vuosilta 2007–2013. Menetelmänä on kriittinen diskurssianalyysi. Hankkeensa alussa Fennovoima satsasi vahvasti Pohjois-Suomeen tuodakseen voimalansa lähelle
merkittäviä osakkaitaan eli pohjoisen suuria sähköntarvitsijoita Outokumpua ja Rautaruukkia. Tavoitteena oli rakentaa länsimainen ydinvoimala, jolloin venäläisestä ydinsähköstä puhuttiin lähinnä
energiariippuvuuden ja vanhentuneen ydintekniikan kautta. Kun venäläinen Rosatom tuli osakkaaksi ja laitetoimittajaksi, osa puheestakääntyi korostamaan sen kokemusta alalla. Osa puheesta päätyi
puntaroimaan Venäjän ja venäläisten kulttuurista ja poliittista erilaisuutta negatiivissävyisten naapuruus- ja imperiumipuheiden kautta. Suomalainen viranomaisvalvonta näyttäytyi läpi aineiston positiivisena samastumispisteenä. Artikkelin lopuksi tuloksia tulkitaan eurooppalaisten Venäjä-käsitysten ja tekniikkaa koskevan nationalismin valossa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-12-01

Viittaaminen

Vehkalahti, Pertti. 2016. ”Länsivoimaa itänaapurista”. Idäntutkimus 23 (4):19-36. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77816.