Vol 28 Nro 2 (2020): Maaseudut yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa

					Näytä Vol 28 Nro 2 (2020): Maaseudut yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa

"Vallankumouksellisinakin pidetyistä yhteiskunnallisista murroksista tiedetään, että suuri osa asioista palautuu ajan myötä asentoon, jossa ne ennen olivat. Tämä liittyy yhteiskuntien muutosjoustavuuteen, eli kykyyn palautua äkillisistä sokeista. Eri asioilla on erilainen palautumisherkkyys ja -aika. Isot muutokset ovat hitaita. Lisäksi on hyvä muistaa, että kriisit ovat aina ainutlaatuisia. Ne ovat myös mahdollisuuksia vaikuttamiselle: altistuneita mieliä voi rikastaa uusilla ajatuksilla tai kokeilla toisin toimimista – käänteet ovat mahdollisia." Torsti Hyyryläinen, päätoimittaja.

Julkaistu: 2020-11-09