Tietoa julkaisusta

Media & viestintä (aiemmin Tiedotustutkimus) on JUFO 2 – eli johtavan tason avoin tieteellinen julkaisu (JUFO-luokitteluperusteet), jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti, jota julkaisee Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi.

Lehdessä käsitellään mediaan ja viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti. Lehden aiheita ovat mm. mediasisältöjen ja toimitustyön analyysi, journalismin muodot, populaarikulttuuri, viestintäteknologia, mediakasvatus, organisaatio- ja kriisiviestintä, imagonhallinta, yleisöt ja julkisuus. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä tutkimusartikkeleita, haastatteluita, keskustelunavauksia, katsauksia ja ajankohtaisia kirja-arvioita.

Lehti sopii ajankohtaiseksi aineistoksi media-alan tutkimuksen seuraamiseen ja opiskeluun. Uusi tutkimustieto on hyödyllistä myös journalisteille ja muille viestinnän alan ammattilaisille. Kaikki lehden numerot ovat vapaasti saatavilla: Media & viestinnän ja Tiedotustutkimuksen vanhat numerot löytyvät Media & viestinnän lehtiarkistosta ja Arto-artikkeliviitetietokannasta.

Media & viestintä noudattaa tieteellisten aikakauslehtien referee-käytäntöä. Media & viestintä on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta tieteellisen julkaisutoiminnan valtionavustusta, jonka myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avoimen julkaisemisen lisenssi

Media & viestinnän aineistoja koskee avoimen julkaisemisen lisenssi tiedelehdille, eli CC-BY-NC (Nimeä-Ei kaupallinen). Tämä tarkoittaa, että digitoituja aineistoja saa levittää sekä käyttää ei-kaupalliseen tarkoitukseen, jos nimeää alkuperäisen julkaisijan. Tieteellisiä tekstejä koskevat lisäksi normaalit tieteellisen lainaamisen käytännöt. Metadataa koskee journal.fi-palvelussa lisenssi CC0. Lisätietoa avoimen julkaisemisen lisensseistä: http://creativecommons.fi/lisenssit/

Tekijällä on oikeus rinnakkaistallentaa artikkelin julkaistu versio omilla internetsivuillaan / tallentaa se yleisölle avoimeen digitaaliseen arkistoon heti julkaisun jälkeen. Rinnakkaistallennettu julkaisu on mahdollisuuksien mukaan linkitettävä se alkuperäiseen julkaisuun Media & viestinnän sivuilla.

Lehden taustaa

Media & viestintä -lehden teoreettiset juuret johtavat sekä humanistiseen että yhteiskuntatieteelliseen tutkimusperinteeseen. Lehti on perustettu vuonna 1978, ja se ilmestyi vuoteen 2008 asti nimellä Tiedotustutkimus. Lehti on siten keskeinen osa suomalaista viestintätutkimusta ja sen oppihistoriaa. Lehden kustantajina ovat toimineet Nordicom ja Tiedotusopillinen yhdistys, joka vaihtoi vuonna 2013 nimekseen Media- ja viestintätieteellinen seura.

Tiedotustutkimus perustettiin tiedeyhteisön tiedonvälittäjäksi, ja sitä julkaistiin aluksi uutiskirjeenä. Lehden sisältö kuitenkin laajeni nopeasti, ja pian siinä alettiin julkaista muun muassa artikkeleita, raportteja ja lausuntoja. 1980-luvun kuluessa lehti kasvoi täysimittaiseksi tieteelliseksi aikakauslehdeksi, ja 1990-luvulla otettiin käyttöön referee-arviointi.

Lehden nykyinen nimi – Media & viestintä – kuvaa entistä paremmin sitä, että media ei vain kerro asioista ja tapahtumista vaan myös tuottaa, uusintaa ja horjuttaa merkityksiä. Median merkitys yhteiskunnassa on valtava, ja siksi Media & viestintä -lehti haluaa olla mukana tuomassa entistä paremmin esille myös sitä laaja-alaista, suomenkielistä tieteellistä tutkimusta, jota media-aiheista tehdään.