Media & viestintä (aiemmin Tiedotustutkimus) on JUFO 2 -tason eli johtavan tason tieteellinen julkaisu (JUFO-luokitteluperusteet), jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti.

Lehdessä käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti. Lehden aiheita ovat mm. mediasisältöjen analyysi, journalismin muodot, populaarikulttuuri, viestintäteknologia, mediakasvatus, organisaatio- ja kriisiviestintä, imagonhallinta, yleisöt ja julkisuus. Lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, haastatteluita, keskustelunavauksia, katsauksia ja ajankohtaisia kirja-arvioita.

Lehti sopii ajankohtaiseksi aineistoksi media-alan tutkimuksen seuraamiseen ja opiskeluun. Uusi tutkimustieto on hyödyllistä myös journalisteille ja muille viestinnän alan ammattilaisille. Kaikki lehden numerot ovat vapaasti saatavilla: Media & viestinnän ja Tiedotustutkimuksen vanhat numerot löytyvät Media & viestinnän lehtiarkistosta ja Arto-artikkeliviitetietokannasta.

Media & viestintä noudattaa tieteellisten aikakauslehtien referee-käytäntöä. Media & viestintä on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta tieteellisen julkaisutoiminnan valtionavustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

Lehden taustaa

Media & viestintä -lehden teoreettiset juuret johtavat sekä humanistiseen että yhteiskuntatieteelliseen tutkimusperinteeseen. Lehti on perustettu vuonna 1978, ja se ilmestyi vuoteen 2008 asti nimellä Tiedotustutkimus. Lehti on siten keskeinen osa suomalaista viestintätutkimusta ja sen oppihistoriaa. Lehden kustantajina ovat toimineet Nordicom ja Tiedotusopillinen yhdistys, joka vaihtoi vuonna 2013 nimekseen Media- ja viestintätieteellinen seura.

Tiedotustutkimus perustettiin tiedeyhteisön tiedonvälittäjäksi, ja sitä julkaistiin aluksi uutiskirjeenä. Lehden sisältö kuitenkin laajeni nopeasti, ja pian siinä alettiin julkaista muun muassa artikkeleita, raportteja ja lausuntoja. 1980-luvun kuluessa lehti kasvoi täysimittaiseksi tieteelliseksi aikakauslehdeksi, ja 1990-luvulla otettiin käyttöön referee-arviointi.

Lehden nykyinen nimi – Media & viestintä – kuvaa entistä paremmin sitä, että media ei vain kerro asioista ja tapahtumista vaan myös tuottaa, uusintaa ja horjuttaa merkityksiä. Median merkitys yhteiskunnassa on valtava, ja siksi Media & viestintä -lehti haluaa olla mukana tuomassa entistä paremmin esille myös sitä laaja-alaista, suomenkielistä tieteellistä tutkimusta, jota media-aiheista tehdään.